“Guanyar visibilitat a Europa és una de les prioritats del govern balear”


07/06/2017 | Josep Claverol, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del govern balear

Ramon Sans Rovira

– Quin és el rol estratègic de les Illes Balears en la seva participació en projectes com el de l’Euroregió o d’altres plataformes territorials de l’Arc Mediterrani?

– Una de les prioritats actuals del govern de les Illes Balears és donar una major visibilitat a aquest territori en l’àmbit europeu, així com apropar la Unió Europea als seus ciutadans. Per això, participem en xarxes de l’Arc Mediterrani, com ara l’Euroregió Pirineus Mediterrània i la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques i Martítimes d’Europa. Aquesta participació ens permet tenir més pes i influència a l’hora d’actuar davant de les institucions europees en temes tan essencials per a les nostres illes com són les reivindicacions lligades al fet insular.

– Quins sectors haurien de formar part d’una política euroregional per a les Illes Balears?

– L’Euroregió Pirineus Mediterrània –en la qual el govern de les Illes Balears participa actualment– compta amb comissions temàtiques que persegueixen identificar, promoure i posar en marxa programes, projectes i accions conjuntes de cooperació territorial que siguin interessants per als seus membres. I ho fem en sectors com ara el desenvolupament d’activitats econòmiques interregionals, la innovació tecnològica, la recerca i la formació, el desenvolupament sostenible, la cultura i el turisme. Es tracta de les àrees que han estat identificades de major interès pels territoris membres i en els quals es tracta d’implicar tots els actors relacionats amb el sector.


Sobre l'autor

Josep Enric Claverol, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del govern de les Illes Balears.