“Hem d’avançar cap al model de finançament d’Alemanya, Bèlgica o Suïssa”


29/06/2017 | Quico Fernández, vice president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcalde de Sagunt

– Quina seria una distribució lògica de la despesa pública en la que participin els municipis?

Defensem l’autonomia local i, per tant, ens oposem a les restriccions en despeses sobretot en polítiques socials. Però també exigim que les competències pròpies de l’Estat (transferides o no a les autonomies) siguen plenament assumides i deixen de suposar una despesa per als ajuntaments, com passa amb la seguretat ciutadana.

– Com poden participar els municipis en el finançament perquè la seva participació als tributs de l’Estat sigui més estable, senzilla i transparent?

El model de finançament local ideal és el conegut com a ‘model federal’. A banda dels tributs locals, els municipis reben una participació molt major dels tributs de l’Estat (IVA, IRPF, impostos d’hidrocarburs, alcohol, tabac, productes intermedis etc.) que amb l’actual ‘model llatí’. A més, són els govern regionals (autonomies, ‘landers’, etc.) més coneixedors de la realitat local, qui gestiona eixa participació del tributs de l’Estat. Hem d’avançar cap al model d’Alemanya, Bèlgica o Suïssa.

– El sostre de despesa s’hauria d’adequar a cada municipi?

Cada municipi és una realitat diferent. Ni tots els ajuntaments tenen la mateixa estructura, ni presten els mateixos serveis. Tampoc tots els municipis tenen les mateixes necessitats ni prioritats. Cal tenir en compte que en democràcia, i sobretot democràcia participativa de veres, la voluntat de la ciutadania deu estar per damunt de criteris economicistes, sempre dins de la viabilitat econòmica responsable.

– Les prioritats inversores de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani donen coherència a tots els territoris implicats? Com s’hauria d’aconseguir?

Cal insistir en la importància d’una reforma de finançament a l’àmbit autonòmic i municipal, que reforce el desenvolupament d’infraestructures. Aquest fet és clau per al desenvolupament de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani a l’Estat espanyol. És necessària una visió estratègica, no tan sols d’infraestructures sinó també en l’àmbit d’innovació i noves tecnologies.


Sobre l'autor

Quico Fernández, vice president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcalde de Sagunt.