“Una hipotètica independència de Catalunya no tindria impacte significatiu sobre el mercat laboral si es produís en un procés pactat, l’únic escenari plausible”


04/10/2017 | Miquel Puig, economista

– Pot valorar el moment econòmic i polític des del punt de vista del mercat laboral?

El mercat laboral està creant llocs de treball a molta velocitat. En només dos anys se n’han creat 200.000 a Catalunya, que representa un augment del 6% respecte de 2015. És cert que la població activa s’ha contret (per l’emigració i per l’envelliment), però en aquests dos anys el nombre d’aturats s’ha reduït una tercera part. Això és així per diversos motius:

  1. L’economia espanyola té vent de cua: taxes d’interès molt baixes que permeten una política fiscal neutra i que no asfixien les famílies massa endeutades, una política monetària molt laxa del BCE, baix preu del petroli i també la recuperació dels nostres mercats.
  2. L’empresa exportadora ha fet un esforç enorme per eixamplar mercats des del començament de la crisi i ha tingut uns resultats espectaculars. Les exportacions de béns i serveis (sense el turisme) representaven el 26% del PIB l’any 2008 i avui representen el 33%. Tenint en compte que en aquest període el PIB només ha crescut un 3%, que les exportacions hagin augmentat el seu pes un 7% és prou eloqüent sobre el protagonisme que han tingut en la sortida de la crisi.
  3. El nombre de turistes segueix creixent, en part perquè és la seva tendència secular i en part perquè altres destins mediterranis tenen problemes de violència.

Ara bé, es continuen creant massa llocs poc qualificats, mal remunerats i precaris que, per una banda posen de manifest que sortim de la crisi amb la mateixa aposta per la baixa productivitat i, per l’altra, fan matisar la valoració que hem de fer al nombre de llocs de treball creats, que sovint ho són per hores.

Pel que fa al moment polític, fins ara no hi ha indicis de que hagi afectat ni a la marxa de l’economia ni a la de l’ocupació.

– Quins efectes pot tenir sobre el mercat laboral la situació que estem vivint a Catalunya?

La inestabilitat política podria posar en perill projectes d’inversió, però crec que encara som lluny d’aquesta situació. Caldria el col·lapse de les institucions perquè es produís un impacte i això encara està lluny. Una hipotètica independència de Catalunya, per exemple, no tindria cap impacte significatiu si es produís en un procés pactat, que és l’únic escenari plausible. De fet, qualsevol sortida pactada seria potencialment neutra. Una altra cosa seria un bloqueig que portés a una degradació progressiva de la qualitat de les institucions. Tot i que aquesta possibilitat sembla llunyana, els fets del dia 1-O conviden a la prudència.

Sobre l'autor

Miquel Puig i Raposo, economista i director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.