“És indiscutible la influència del còmic francobelga a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani”