“La generació ‘millennial’ està molt conscienciada amb les polítiques de sostenibilitat”


23/11/2017 | Maria José Pujol, Directora InOut Hostel

– Quin és el concepte de sotenibilitat en turisme per a una ciutat com Barcelona?

El concepte de sostenibilitat ha de caminar cap als 5 eixos de la sostenibilitat: l’eix social, l’accessibilitat, el medi ambient, la defensa del patrimoni i l’economía. Amb aquesta última, aconseguir que sigui una economía circular d’aprofitament de recursos.

– Quina és l’estratègia concreta que apliqueu a In out Hostel?

El 80% del personal a Inout Hostel, per exemple, està format per persones amb discapacitat que al mateix temps són copropietàries de l’empresa i participen en l’elaboració del calendari laboral.

– Vista l’evolució del turisme a ciutats com ara Barcelona, considera que  hi hauria d’haver algun tipus de control?
Els turistes veuen les ciutats com llocs singulars, el nostre públic és majoritàriament ‘millennial’ i aquesta generació està molt conscienciada amb les polítiques de sostenibilitat.

– Quina és la seva aportació des de l’àmbit del turisme sostenible?

En l’aspecte mediambiental apliquem les 3R aplicades als residus: reciclar, reduir i reutilitzar. Amb aquesta pràctica es minimitza el consum d’aigua, electricitat i gas, ja que el substituim per energía provinent de biomassa. A més, també reutilitzem el mobiliari d’altres hotels.


Sobre l'autor

Maria José Pujol, fundadora i directora general d'Icària Iniciatives Socials i Inout Hostel. Presidenta del programa que promociona el turisme sostenible y accesible 'Barcelona Sustainable Tourism' (BST).