“La Generalitat Valenciana pateix tal dèficit pressupostari, que cal recórrer a l’endeutament per mantenir serveis públics fonamentals”


09/11/2017 | Joan Sanchis, economista i professor associat de la Universitat de València

– Per què l’actual sistema de finançament del País Valencià pateix una discriminació i rep menys recursos que la mitjana per habitant?

El disseny del sistema de finançament autonòmic a l’Estat espanyol ha estat esbiaixat des d’un primer moment. Amb l’arribada de la democràcia i l’aposta per la descentralització política a través de les autonomies, es va construir una metodologia de repartiment que prenia com a base la distribució històrica de les inversions durant el franquisme. Des d’aleshores, tots els models de finançament autonòmic han respectat aquest ‘status quo’, consolidant les diferències i introduint factors de distorsió segons els interessos i la capacitat de negociació de cada territori. És cert que les successives reformes han millorat fins a cert grau l’equitat del sistema, però el cas del País Valencià és especialment sagnant. Som un territori amb una renda per càpita 12 punts inferior a la mitjana i tot i això som contribuïdors nets al sistema i rebem menys recursos i inversions que la mitjana.

– Quines opcions hi ha de revertir aquesta situació?

La reversió s’ha mostrat ben complicada en termes històrics, però la solució passa inequívocament per la política. Durant aquestes darreres dècades, la capacitat de negociació del País Valencià ha estat més aviat escassa. La representació política de les valencianes i valencians a Madrid no ha actuat mai com a tal i sempre ha estat fortament subordinada a les lògiques polítiques d’àmbit estatal. També la Generalitat Valenciana, especialment durant les dues dècades de govern del Partit Popular, va seguir el mateix camí: més preocupada pels enfrontaments estèrils que per resoldre la discriminació sistemàtica del poble valencià. Ara és cert que la situació comença a ser molt més esperançadora. Hi ha un ampli consens polític i empresarial i una creixent conscienciació entre la ciutadania. Som més visibles que mai, però cal saber-ho traslladar a la taula de negociació.

– Com afecta a l’economia i la societat valencianes?

Les conseqüències de l’infrafinançament són importantíssimes. Amb la dotació de recursos actual, la Generalitat Valenciana pateix un dèficit pressupostari estructural d’entre 3.000 i 4.000 milions d’euros. Fins i tot per al manteniment dels serveis públics fonamentals, com ara la sanitat o l’educació, cal recórrer necessàriament a l’endeutament. Tot això, efectuant una despesa pública per càpita molt inferior a la mitjana de l’Estat.

La situació és vertaderament greu, limita fortament l’autogovern i la capacitat de les polítiques públiques. Reptes enormes com la transició cap a un nou model productiu o la lluita contra l’atur es podrien encarar de forma molt més efectiva si els valencians i les valencianes comptarem amb un finançament just. Ens hi juguem el futur del país, de l’economia i dels nostres serveis públics.

One Response to ““La Generalitat Valenciana pateix tal dèficit pressupostari, que cal recórrer a l’endeutament per mantenir serveis públics fonamentals””

  1. EllDilt

    Amoxicillin And Breast Feeding Levitra Koln cialis 20mg for sale Genaric Viagra Gold


Sobre l'autor

Joan Sanchis i Muñoz, economista, assessor de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana i professor associat de la Universitat de València.