“La indústria hauria d’implantar energia renovable en alternança amb la tradicional”


26/10/2016 | Pere Carles Freixas, president del Grup Carles

– Quina és la seva opinió sobre l’evolució de la cojuntura econòmica actual de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani?

Hem de tenir present que l’Euroregió de l’Arc Mediterrani representa el 32% del PIB i el 30,1% de la població i, per tant, està pràcticament dos punts per sobre del que ens correspondria per número d’habitants.

Si ens mirem la xifra de negocis per sectors industrials en total, al llarg dels 7 anys precedents, veiem una posició que sobrepassa una mica el 33% que denota una aportació important al total de l’Estat espanyol.

Tot i així, alguns sectors industrials haurien d’incrementar els seus números en una situació que alliberés més un component tan important com és l’energia, que afecta la majoria dels sectors industrials i, en alguns d’ells, en un percentatge de cost decisiu. Efectivament, la implantació de sistemes d’energies renovables (clarament la solar i altres) que permetessin l’autoconsum i l’alternança amb la tradicional.

Un altre factor a millorar seria el del transport, que s’aconseguiria amb l’entrada en funcionament del Corredor Mediterrani, tantes vegades reivindicat.


Sobre l'autor

Pere Carles Freixas és enginyer tècnic industrial i president del Grup Carles.