L’activitat industrial catalana viu el major augment dels darrers 5 anys


15/09/2016 | ACCIÓ

Les principals conclusions de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya corresponent a l’any 2015 i que elabora ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat catalana, són les següents:

• L’augment de l’activitat industrial ha estat el més alt dels darrers 5 anys, amb un increment del VAB industrial d’un 2,7%, un punt per sobre del de la zona euro (1,8%).

• L’índex de producció industrial ha crescut un 2,6% el darrer any, el nivell més alt en cinc anys.

• També ha crescut la confiança dels empresaris mesurada en l’indicador de clima industrial, gairebé cinc punts superior a la de l’any anterior i la més alta dels darrers vuit anys.

• La inversió industrial ha augmentat un 12,2%, el creixement més accentuat en 15 anys. Ha afectat tant a grans empreses (18,6%) com a pimes (7,1%).

• La inversió estrangera a la indústria ha crescut un 51,4%, representant un 26,9% del total d’inversions i un 22,9% de les inversions estrangeres industrials a l’Estat espanyol.

• L’índex de preus industrials ha experimentat una caiguda mitjana del -2,7%. Han estat els preus de l’energia els que han arrossegat el conjunt a la baixa.

• L’increment de l’ocupació industrial del 4,3% ha ajudat a reduir l’atur industrial en un 15,2%, la millor dada des del 1999 i superior a la de l’Estat espanyol (13,3%).

• Les exportacions han crescut un 6,1%, sobretot en el grup de contingut tecnològic alt de les màquines d’oficina, instruments de precisió i òptica (27,2%). Per zones, destaca l’augment d’exportacions a Amèrica del Nord (20,6%), afavorides pel canvi de divisa favorable a l’euro.


Sobre l'autor

Dades de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya corresponent a l’any 2015 i que elabora ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya.