“L’actual marc legislatiu tracta la recerca com a subvenció, no com a inversió”


14/02/2017 | Jaume Carot, vicerector d'investigació i postgrau de la Universitat de les Illes Balears

La R+D+I a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani és un dels apartats temàtics de la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València.

Jaume Carot

– En quins àmbits és competitiva la recerca de la universitat balear?

D’acord amb els diversos rànquings, les àrees en què la recerca de la Universitat de les Illes Balears té més impacte són biologia, bioquímica, física i química. Hi ha altres àrees en les quals la repercussio és notable, com és el cas d’economia del turisme, i d’altres d’emergents, com ara història i llengües.

– Què necessita per impulsar la seva competitivitat a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani? I per sortir de les fronteres de l’Euram cap a Europa?

La investigació necessita polítiques ben definides i estables que abastin –entre d’altres aspectes– els recursos humans, les estructures de gestió i de realització, el marc legislatiu (l’actual tracta la recerca com una subvenció, no com a inversió, és molt poc flexible i està excessivament burocratitzat) i el finançament.

– Hi ha una autèntica transferència de coneixement des de la Universitat balear?

Per aconseguir una transferència de coneixement efectiva s’han d’identificar els resultats de la recerca, protegir-los en forma de patents o altres títols de propietat, adaptar-los a les necessitats de la societat i fer-los-hi arribar establint relacions estables amb empreses o creant empreses derivades universitàries.

Malgrat que sempre es poden millorar els canals de transferència de coneixement, la Universitat de les Illes compta amb una Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI), gestionada per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), que es dedica a fer arribar a la societat el coneixement que es genera a la Universitat. A l’OTRI aquests darrers anys s’ha treballat força en tots i cadascun d’aquests punts.


Sobre l'autor

Jaume Carot, vicerector d'investigació i postgrau de la Universitat de les Illes Balears.