“L’oferta alternativa és l’única manera de combatre el turisme de sol i platja”


01/12/2017 | Enric Casanova, diputat al Parlament Balear pel Grup Socialista d'Eivissa

– Quin és el concepte de sostenibilitat en turisme que cal potenciar a les Balears?

És el que té en compte la relació entre el medi i l’ús que se’n fa. És a dir, a les Illes Balears -on el territori és discontinu- s’ha de fer servir un concepte que relacioni l’extensió i les possibilitats de cada illa amb les persones que hi viuen. Per això més que un concepte de sostenibilitat balear hem de parlar de la sostenibilitat a cada illa. Podríem establir la sostenibilitat de les Illes Balears allà on l’explotació de recursos no limiti el desenvolupament posterior, eliminant l’ús intesiu en determinants moments i adequar-lo a les possibilitats. Cal defugir de models de concentració temporal i l’ús excessiu per anar cap a models de pressió inferior al territori. I ha de dur aparellat un sistema de sostenibilitat social que permeti una major cohesió social i una major possibiitat d’oferir serveis, tant a residents com a visitants, amb la qualitat adient.

– Com s’hauria de revertir la inèrcia i tendència al turisme de sol i platja?

Oferta, oferta i oferta. El turisme de sol i platja és fruit de la demanda en un moment determinat. Canviar les tendències només és possible amb una oferta complementària que diversifiqui i amplii el servei ofert. A més, conjuntament amb el sol i platja s’han d’oferir alternatives que posin en valor allò propi i particular, oferta sorgida del territori, de les seves característiques i les seves possibilitats, oferta sortida de la estructura social i cultura i molt arrelada a la societat. I s’ha d’optar per implementar tota una oferta de productes innovadors relacionats amb les tendències actuals de l’oci global.

– Balears s’inspira en alguna altra destinació per evolucionar cap a un turisme sostenible?

Només es poden inspirar en destinacions de caràcter sostenible de tipus insular. El fet insular determina l’espai, els recursos i els sostres. Els models econòmics, socials i mediambientals en territoris limitats són peça clau. Per això, encara que consideri que el model de sostenibilitat és únic i irrepetible en cada indret, les illes Balears s’haurien de mirar en d’altres illes de la Meditarrànea com ara Malta, Xipre o Còrsega allà on s’han establert sostres directament relacionats amb les possibilitats reals del territori i els recursos disponibles sense malmetre el futur.

No podem cercar models en territoris amples i continus, ni en àmbits molt diferents bioclimàticament. Hem de cercar i analitzar experiències en entorns semblants (en tamany, localització geogràfica, posicionament mundial, estructures socials, etc..) per després, una vegada analitzades les experiències i els seus resultats, adaptar-les a la condicions específiques de cadascuna de les illes balears.


Sobre l'autor

Enric Casanova, diputat al Parlament de les Illes Balears pel Grup Socialista d'Eivissa