“El Magreb és un mercat dinàmic i a l’alça per al País Valencià, si bé cal reconduïr les quotes a la importació d’Algèria”


13/09/2017 | José Vicente Morata, president de la Cambra de Comerç de València i president del Consell de Cambres del País Valencià

– Quina és la situació actual del negoci entre el País Valencià i el nord d’Àfrica?

Les exportacions al Magreb del primer semestre de 2017 han sigut molt diferent en funció dels països. Al Marroc ens seguim trobant amb un mercat dinàmic i a l’alça, amb un creixement del 10% en béns d’equip i semi-manufactures (ferro, acer, plàstic i alumnini) i amb un lleu estancament de les exportacions de ceràmica i esmalt per a construcció.

Els problemes es troben a Algèria, on el negoci ha caigut un 13,5% degut a la imposició de quotes d’importació per part del govern algerià que, sobretot, ha afectat a productes ceràmics. Ara bé, no han afectat dràsticament al País Valencià, ja que aquestes quotes no s’han aplicat a vehicles ni a cosmètica, que creixen un 75% i un 35% respectivament. Recentment des de la Cambra de Comerç de València i la presidència de la Generalitat Valenciana ens hem reunit amb membres de l’ambaxiada d’Algèria per reconduir aquestes quotes a la importació. Cal tenir en compte que Algèria és un mercat prioritari per part del Banc Europeu d’Inversions.

I, pel que fa a Tuníssia, s’ha produït una caiguda del 6,8% que considerem més una qüestió conjuntural relacionada amb la situació a Algèria, que avui és el seu principal motor per al turisme.

– Es pot parlar d’un horitzó comercial canviant als propers mesos de les relacions entre Catalunya i el nord d’Àfrica?

Tot apunta que l’estabilitat que viu el nord d’Àrica actualment mantindrà el seu camí positiu i que es produirà creixement. L’Estat espanyol és el primer soci comercial de Marroc, i Algèria i Tuníssia esperem que recuperin la tendència alcista i no es tradueixi en un problema a llarg termni.

– Què cal que sàpiguen les pimes de l’Euram avui per fer negocis amb el Magreb?

Pirmer, com sempre, han de tenir informació. Utilitzar els mecanismes existents a l’hora de prendre la decisió d’exportar amb tranquil·litat. Això vol dir adreçar-se a les cambres de comerç, a l’IVACE, a l’ICEX, etc. Des de la Cambra fem jornades de sensibilització, proporcionem informació i fem promoció comercial amb aquests paisos de forma permanent. El que no aconsellem en absolut és llançar-se a fer negocis sense informació especialitzada.

 


Sobre l'autor

José Vicente Morata, president de la Cambra de Comerç de València i president del Consell de Cambres del País Valencià.