“Més del 42% de l’activitat econòmica a la Unió Europa la generen sectors intensius en drets de propietat intel·lectual”