“La normativa estatal impedeix els municipis tenir despesa malgrat estar sanejats i tenir superàvit”


01/02/2017 | Joan Carles Verd, president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

Joan Carles Verd, president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València.

Joan Carles Verd

– Quines necessitats comunes tenen els municipis de les Illes Balears pel que fa al finançament i la cooperació amb altres administracions?

La principal petició dels municipis de les Illes Balears és un finançament efectivament adequat al conjunt de competències que assumeixen en la pràctica. Actualment, les entitats municipals es troben subjectes a un conjunt de limitacions imposades per la normativa estatal que els impedeixen realitzar despeses, malgrat la seva situació financera sigui sanejada i tingui superàvit. També seria desitjable que augmenti la participació en els ingressos de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

– Quin és l’escenari ideal pel que fa al finançament dels municipis de les Illes Balears?

La situació ideal seria que augmentessin els ingressos de forma sostenible, a la vegada que desapareguessin les limitacions esmentades en la primera resposta.

– És satisfactòria la interlocució amb el govern central a aquests efectes?

En general, els municipis de la comunitat autònoma articulen la seva interlocució amb el govern central a través de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) que integra a la totalitat de les entitats locals de les Illes Balears. Alhora, la Federació forma part de la xarxa territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que assumeix el paper d’interlocució amb el govern central.


Sobre l'autor

Joan Carles Verd, president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.