“Per oferir nou mobiliari escolar al mercat ens hem demanat abans què vol dir aprendre”


21/09/2017 | Carles Mir, directiu de l'empresa de mobiliari MirPlay

– Quina és la proposta de valor de MirPlay en la redefinició de l’aula per adaptar-se a nous criteris educatius? 

Es basa en quatre aspectes fonamentals: confort, ambients dinàmics i oberts, flexibilitat i transparència. Hem treballat amb equips formats per arquitectes, dissenyadors, enginyers, pedagogs i estudiants, amb els que hem fet un seguiment complet de què vol dir aprendre i quin espai cal. El nostre objectiu és proporcionar bons espais per aprendre.

Per exemple, espais sense jerarquies i que facilitin un recorregut continuat y senzill. Per descomptat, reduint al màxim la contaminació acústica i amb molt bona il·luminació. La intenció última és que els estudiants puguin reflexionar, dialogar i compartir. Per això, el mobiliari ergonòmic no és un luxe sinó una necessitat.

– A banda de l’impacte de les TIC, en quins altres aspectes s’ha treballat des de Mir Play al repensar el mobiliari per a la nova aula?

Nosaltres parlem de nous temps nous espais i nous dissenyents de mobiliari. Hem tingut en compte la transversalitat especial, homogeneïtzar materials, incorporar les tecnologies, desdibuixar els límits i neutralitzar els espais.

– El canvi en el disseny de l’aula pot ser un primer pas per repensar altres àmbits en els que Mir Play pugui intervenir?

La transformació de l’aula es un procés que parteix d’escoltar les necessitats i els desitjos de les parts implicades per garantir que respongui de manera coherent als canvis metodològics i educatius de l’escola. Dissenyant idees per assolir resultats. Al llarg de tota la reforma treballem amb equips multidisciplinari, per obtenir la millor solució en cada actuació.

– Què suposa avui la internacionalització d’una empresa con MirPlay?

Actualment estem en una fase d’internacionalització en tres punts fonamentals per a nosaltres, per tenir un coneixement ampli i transversal i global. Operem  directament des de Barcelona, Mèxic i Xina i tenim en 14 països distribuïdors exclusius o col·laboradors.

– Vostès han endegat un procés d’anàlisi juntament amb arquitectes, interioristes i pedagogs. Com són els mobles de Mir Play adreçats a l’educació?

El mobiliari que fabriquem es ergonòmic,  criem que no es un luxe sinó és una necessitat i on va mes enllà de la salut,  contribueix al benestar emocional dels alumnes, fent talles adequades a cada edat, mobiliari regulable que eviti lesions i fatiga,  que faciliti els canvis posturals de les noves dinàmiques i busquem  que siguin  materials confortables.


Sobre l'autor

Carles Mir és de l'equip directiu de l'empresa catalana MirPlay, amb seu a Tona (Osona).