“El repte del tèxtil és innovar en logística, les TIC i desenvolupar recursos humans”


12/07/2017 | Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell

– Com es valora l’actual tendència de mercat del tèxtil des del Gremi de Fabricants de Sabadell?

La recuperació general de l’economia també s’ha reflectit en el sector tèxtil i les principals variables econòmiques han millorat de manera notable des de 2013. La producció ha crescut un 13% entre 2013 i 2016, l’ocupació un 8% i les exportacions un 15%. Les dades disponibles de l’any actual apunten també a la continuació d’aquesta tendència positiva.

– Quines accions duu a terme el Gremi per millorar la competitivitat del sector?

Prestem assessoraments als nostres socis en àrees com ara la innovació, la internacionalització i la formació, però també dediquem esforços a millorar la visió estratègica de les empreses, la majoria de PIMES, per poder encarar de manera constructiva el futur immediat. També treballem amb les diferents administracions properes a l’empresa.

– Sabadell i la seva àrea immediata té una gran tradició en tèxtil i avui la innovació s’imposa. Més enllà dels nous teixits, en quins apartats se centra?

La innovació de producte és bàsica i és la que més esforços ha rebut tradicionalment. Malgrat tot, els nous reptes industrials han impulsat la innovació en logística, les TIC i la pròpiament organitzativa i de desenvolupament dels recursos humans.

– Com es complementa el context innovador amb la formació?

– A facilitar les competències dels treballadors en les àrees abans esmentades, sense oblidar els aspectes organitzatius de les empreses que poden aportar un valor més elevat a la tasca de les persones. Actualment l’enfocament és doble: d’una banda, hi ha un esforç en dotar les persones dels coneixements necessaris per afrontar amb èxit la innovació, l’exportació i les noves demandes industrials i, de l’altra, també es treballa en els diferents aspectes actitudinals, per facilitar l’adaptació al canvi, la creativitat i la col·laboració entre empreses i entitats.

– Quina és la tecnologia que pot ser aliada del tèxtil avui?

– Avui en dia la tecnologia en un sentit ampli ha fet un salt qualitatiu molt important i és la base de l’anomenada industria digital o 4.0 amb un ampli ventall de possibilitats d’aplicació al tèxtil, que es van concretant dia a dia.


Sobre l'autor

Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell.