“Sempre cal prendre decisions en funció de les dades”


02/11/2016 | Jon Ander Gómez, professor de la Universitat Politècnica de València

– Quin avantatge competitiu suposa l’ús de big data?

El big data –és a dir, la necessitat de treballar amb grans volumns de dades– ha suposat el desenvolupament de noves eines software per traure profit a molts ordinadors fent que treballen de manera distribuida (o col·laborativa). Poden ser simples ordinadors personals.

Açò permet disposar de més capacitat d’emmagatzematge i de còmput, alhora que aporta més seguretat donat que les dades s’emmagatzemen amb rèpliques. El que importa és que l’ecosistema big data no pari: es reconfigura automàticament quan falla una o més màquines per redistribuir les dades i la càrrega de còmput. De la mateixa manera, quan s’afegixen noves màquines també es reparteix la càrrega i es redistribuixen les dades.

– Quins sectors i àmbits econòmics es poden beneficiar a curte termini del procesament massiu de dades?

Pràcticament tots. I quant més tarden les empreses, organitzacions i institucions en aprofitar les capacitats de les noves eines aparegudes pels reptes big data, més enrere es quedaran. Sempre cal prendre decisions en funció de les dades, i per analitzar-les calen eines potents que ho facen en menys temps. A més, cal destacar el fet de poder combinar dades internes de l’empresa, institució o organització amb altres d’externes per establir correlacions i ajudar en la presa de decisions. Un exemple, conèixer les opinions que apareixen a les xarxes socials sobre un determinat tipus de producte pot ajudar a una empresa a decidir quan traure al mercat un nou producte i com enfocar la campanya publicitària.

Si una pyme no pot disposar d’un equip d’experts en anàlisi big data, cal que confie en una empresa tecnològica que li done suport.

– Cal adoptar mesures de protecció noves al treballar amb gran quantitat de dades?

Són les mateixes que cal adoptar en qualsevol sistema informàtic. Ara bé, com que una instalació big data fa ús de molts ordinadors treballant de manera col·laborativa, s’ha de tenir en compte la major vulnerabilitat que comporta que un major nombre d’ordinadors puguen ser atacats. Pel que fa a l’ús de sistemes al núvol, el fet de treballar en els sistemes d’un proveidor extern comporta assabentar-se de quines mesures de protecció ofereix.

6 Responses to ““Sempre cal prendre decisions en funció de les dades””

  1. EllDilt

    Kamagra In Linea Orleans Propecia Tra Amici online pharmacy Canadianpharamcy Amoxicillin And Dental Infections


Sobre l'autor

Jon Ander Gómez Adrián és professor del Departament de Sistemes Informàtics i Computació de la Universitat Politècnica de València.