“S’ha d’evolucionar de l’empresa exportadora a l’empresa internacional”


02/11/2017 | Antoni Abad, president de la Patronal Catalana CECOT

– La inversió estrangera a l’Euram els anys 2014, 2015 i 2016 augmenta d’un 20,5% el 2014 a un 23,8% el 2016, segons dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Què suposen aquestes xifres per a Catalunya?

[Informe d’inversió estrangera del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat]

Suposen l’indicador d’una incipient recuperació econòmica en temps incerts quant a economia. També sabem que durant el primer semestre de 2017 la inversió estrangera a Catalunya ha estat d’un 20,6% més que en el mateix període de l’any passat, i que el segon trimestre ha estat inferior a la inversió del primer trimestre.

Catalunya és una regió industrialitzada i part de la inversió estrangera s’ha donat en aquest sector, és per aquest motiu que infraestructures com el Corredor Ferroviari del Mediterrani, connexions viàries i ferroviàries amb ports i aeroports, etc. són cabdals per al forment de la inversió. Cert és que Madrid lidera el percentatge més gran d’inversió estrangera de l’Estat espanyol, (el 52% de tot l’Estat en el primer semestre de l’any) i acumula el 56% des de l’inici de la crisi el 2008. Però, tal i com apunten els experts, en aquest cas cal tenir present l’efecte seu que exerceix la capital de l’Estat espanyol.

Sent conscients que l’actual situació política i social a Catalunya incidirà sobre els resultats del darrer semestre, des del sector empresarial hem de continuar desenvolupant la nostra activitat diària, aprofitant aquest moment de recuperació econòmica global.

 – Quin hauria de ser el full de ruta de l’empresa catalana en el curt termini?

Independentment del sector o la grandària de cada empresa, ha de replantejar i integrar a la seva estratègia la innovació i la internacionalització. S’ha de sortir voluntàriament de la zona de confort i fer-ho com a conclusió d’una anàlisi i reflexió personal del risc o avantatge del present. Tot això, enfront del repte i risc o els avantatges d’un futur diferent a construir.

Estem davant de nous models econòmics i empresarials i això requereix d’una gestió i un punt de vista diferents als habituals, més adaptats a entorns volàtils, incerts, complexos i ambigus, i que ens obliguen a disposar de més informació per assumir més risc. Aquest risc pot passar per impulsar la diversificació de mercats, per la millora dels serveis o productes, per un major compromís dels equips amb el projecte compartit, és a dir, amb l’empresa. Aquesta és una tasca que ja s’està produint a les empreses més internacionalitzades o de més dimensió i cal que la major part del teixit productiu català l’anem interioritzant quan abans millor.

La transformació digital ens afecta transversalment i, per tant, hem d’aplicar-la a innovació o la internacionalització per assolir nous objectius.

 – Quins aspectes cal potenciar per fomentar l’exportació avui?

Hi ha empreses a Catalunya amb productes i tecnologies molt competitives, però que necessiten integrar la internacionalització com a factor de normalitat dins de la seva activitat ordinària i, és cert que, com a país, necessitem eixamplar la base exportadora. És a dir, incorporar més empreses amb una exportació regular. Aquest és un dels objectius que perseguim organitzacions com la nostra mitjançant instruments com ho és el Club Cecot Internacionalització.

Això es pot aconseguir fent que la Direcció General s’enfoqui més als beneficis d’estar internacionalitzat que no pas a les dificultats del procés. I, en un segon terme, que confien en el seu equip i el prepari per poder aprofitar tots els recursos i oportunitats dels mercats internacionals. Avui dia  no n’hi h prou amb disposar d’un departament d’exportació per mobilitzar internacionalment l’empresa. Cal que tota l’organització estigui preparada i tothom parli el mateix llenguatge. S’ha d’evolucionar de l’empresa exportadora a l’empresa internacional.

El factor clau són les persones que integren l’organització i la seva formació i preparació, més que no pas la dimensió de l’empresa. És molt difícil que l’organització pugui tenir una projecció internacional si les persones que han de gestionar el procés no tenen les competències per fer-ho. També és indispensable, òbviament, tenir un bon equip de vendes i tenir molt ben definit el model de negoci que estem internacionalitzant.


Sobre l'autor

Antoni Abad, president de la Patronal Catalana CECOT.