“Si el turisme no millora les condicions de vida de la ciutadania, no serà sostenible”


23/11/2017 | Agustí Colom, regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona

– Què suposa parlar de sostenibilitat turística en una ciutat com Barcelona?

La nostra aposta és per un turisme responsable i sostenible, des de la vessant social, ambiental i econòmica. Per això és clau que la ciutat conservi la mixtura d’usos, que preservem les diferents potencialitats de la ciutat, especialment el comerç de proximitat, que fa ciutat, promou la cohesió social i dóna servei a la ciutadania; o la disponibilitat d’accés a habitatge digne. Una barreja d’usos a una ciutat per viure, per treballar i per visitar, que alhora, és un dels principals atractius de la destinació.

És fonamental que els beneficis del turisme es distribueixin al conjunt de la ciutat. Si el turisme no millora les condicions de vida de la ciutadania, no serà sostenible per a la ciutat. Cal reforçar les estratègies laborals: no n’hi ha prou a esmentar l’estimació de llocs de treballs —directes, indirectes o induïts— creats per les activitats derivades del turisme a la ciutat. És hora de parlar de la qualitat de les condicions d’aquests llocs de treball i de pensar, també, en mecanismes per fomentar i destacar les bones pràctiques que en puguin sorgir com a principal instrument redistributiu de la riquesa generada.

– Per dur-ho a terme, quines són les accions concretes que s’apliquen?

Assolir una destinació turística sostenible és una tasca del conjunt de la ciutat. L’Ajuntament ha de liderar el procés i promoure mesures per governar aquest procés, però és una tasca de ciutat, del conjunt d’operadors turístics, de les entitats de la ciutat i del conjunt de la ciutadania. Per això hem impulsat el Consell de Turisme i Ciutat, que aplega a associacions, veïnatge i sector per compartir debats i punts de vista, i fomentar la participació a l’entorn de les iniciatives i propostes de foment del turisme sostenible. També hem elaborat de forma participativa el Pla Estratègic de Turisme 2020 i estem desenvolupant les mesures proposades amb la participació de tots els implicats. I el Consorci Turisme de Barcelona és l’instrument de cooperació público-privada per promoure entre tots aquesta destinació compartida.

La implicació dels operadors la farem pivotar al voltant de la certificació Biosphere: Barcelona va ser la primera ciutat amb aquesta certificació i estem impulsant l’estàndard Barcelona.

– En què consisteix l’estàndard Barcelona d’aquesta certificació?

En una sèrie de paràmetres de molts diferents àmbits que es volen compartit amb els operadors turístics i les entitats de la ciutat, que determinarà qui es pot acollir a la certificació. Estem cercant un procés gradual que permeti al màxim d’operadors incorporar-se a la certificació i que aquesta sigui una identificació de com es treballa a les empreses turístiques de Barcelona.

S’estableixen requisits obligatoris i recomanables, així com de sectorials i transversals a tots els sectors. Els temes sobre els que es vol poder certificar són al voltant de:

– Creixement econòmic, inclusiu i sostenible
– La inclusió social i ocupació
– L’ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic
– Valors culturals, diversitat i patrimoni
– Seguretat del client
– Instruments per una política de turisme responsable i satisfacció i fidelització.

– Vista l’evolució del turisme a ciutats com ara Barcelona, considera que  hi hauria d’haver algun tipus de control?

No estem treballant per establir mesures de control. No és la nostra voluntat. Volem defugir la importància de les xifres, que cada any haguem de parlar de creixement del nombre de visitants. Estem més interessats en parlar de satisfacció del visitant i del resident, de distribució en el territori i entre els operadors de les experiències a la destinació, o d’integració, inclusió o cohesió social a la destinació.

Sí que estem treballant en l’oferta de places d’allotjament, governant el creixement, evitant l’excés de concentració o perseguint les activitats fora de la normativa. També volem treballar la demanda, ser capaços de presentar la destinació atractiva per als potencials visitants que ens aporten més a la tipologia de destinació que volem. I en la governança, estem impulsant l’estratègia de mobilitat turística, l’ordenació de l’espai públic als Espais de Gran Afluència (EGA) o la recomanació de bones pràctiques per a les activitats dels guies turístics a l’espai públic. Mesures per ordenar, no per controlar.

– Quina és l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona en turisme sostenible?

Portar al debat públic la necessitat de governar el turisme, que és una qüestió del conjunt de la ciutat i no només dels operadors. A partir d’un lideratge públic es fomenta la participació i el debat amb el conjunt de la ciutat: entitats, operadors i veïnatge. Amb l’objectiu compartit de treballar per una destinació turística sostenible i responsable.
Això comporta afrontar amb claredat els reptes que planteja una ciutat que alhora és una destinació turística, com es distribueixen els beneficis, però també assumint els impactes negatius i buscant solucions, ni negar-los ni amagar-los.


Sobre l'autor

Agustí Colom, regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona.