“Som a les portes d’un canvi productiu que transformarà el sector industrial tal com avui el coneixem”


07/05/2015 | Josep Lladós, professor de la Universitat Oberta de Catalunya

Josep Lladós

1- Tenim una estructura empresarial adaptada a les necessitats industrials?

Necessàriament, hem de ser optimistes. Disposem d’un teixit productiu diversificat, ben arrelat al territori, amb expertesa industrial i amb una tendència creixent cap a la internacionalització. També gaudim d’un capital humà qualificat i d’unes infraestructures educatives i de recerca potents. Certament, però, la nostra estructura productiva té dèficits importants, relacionats amb la dimensió empresarial, l’especialització tecnològica, el dinamisme innovador o la productivitat.

En tots aquests àmbits hi ha feina a fer i de manera urgent perquè tots impacten en la nostra aptitud per crear més riquesa. Ser capaços de generar, absorbir i aplicar nou coneixement esdevé avui la baula més crítica per millorar el benestar d’una societat. Tanmateix, són aspectes que poden ser resolts amb polítiques públiques millor dissenyades, amb més propensió a la cooperació i amb estratègies empresarials més proactives.

2- Què opina sobre l’anomenada “4rta revolució industrial”?

Encara que no en siguem conscients, som a les portes d’un canvi productiu crucial que transformarà el sector industrial tal i com avui el coneixem.

La disponibilitat de nous materials i dispositius, d’aplicacions informàtiques més potents i d’un nombre creixent de serveis i processos basats en Internet obre l’oportunitat d’induir una transformació productiva i social de gran abast. Moltes economies del nostre entorn ja estan implicades en aquesta evolució i canvi estructural.

Serà una realitat cada cop més evident perquè, d’una banda, ja disposem de tecnologies que permetran millores d’eficiència molt importants derivades d’uns processos molt més estalviadors en temps i energia. Només cal pensar en les grans possibilitats de la impressió en 3D per albirar alguns del seus efectes potencials.

Però la revolució anirà molt més enllà. La capacitat de disposar de processadors i unitats d’emmagatzemament cada cop més diminuts i potents i sobretot d’incorporar sensors i transmissors als diferents equips, màquines, materials i productes permetrà intercanvis d‘informació entre ells i, per tant, farà més fàcil la interacció entre consumidors i productors. Possiblement afavoreixi no només un major ‘empoderament’ dels usuaris i consumidors sinó també esdevingui un factor clau per revertir els processos de deslocalització industrial cap a economies de menors costos laborals.


Sobre l'autor

Josep Lladós és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.