Benestar

La gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC): anàlisi qualitativa del govern corporatiu de les entitats financeres de l’Euram

Elies Seguí Mas - 2007

Mitjançant l’estudi del cas d’una entitat financera de l’Euram, s'il.lustra com és el govern corporatiu a moltes de les nostres institucions financeres de menor dimensió.

Descarrega el paper aquí

La gestió del capital intel.lectual a les infraestructures portuàries: anàlisi dels intangibles de capital relacional als principals ports de l’Euram

Elies Seguí Mas i Berta Manzano Garcia - 2006

Estudi dels intangibles de capital relacional als principals ports de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani.

Descarrega el paper aquí

L’impacte dels aeroports en la configuració de nuclis empresarials

Ricardo Flores i Fillol - 2005

Anàlisis de la formació de aerotropolis (o ciutats-aeroport) que es defineixen com grans concentracions empresarials amb gran densitat d'empreses que es desenvolupen al voltant d'un aeroport.

Descarrega el paper aquí

El model d’eficiència de la Indústria Aeroportuaria. Cas d’estudi d’AENA

Ane Elixabete Ripoll Zarraga - 2008

Comparació de l'eficiència dels aeroports espanyols respecte els principals aeroports britànics durant un període de set anys.

Descarrega el paper aquí

Les cooperatives d’ensenyament al País Valencià i la renovació pedagògica i social (1968-1976)

Mª del Carmen Agulló Díaz i Andrés Payà Rico - 2008

Estudi del cooperativisme al País Valencià centrat en l'ensenyament.

Descarrega el paper aquí

Impacte del TMCD sobre el sector ceràmic espanyol: càlcul per a la optimització de la cadena logística

Lorena Sales i Vicente Budí - 2006

Es pren com a referència al sector ceràmic espanyol i es fa una comparativa de costos entre l'ús exclusiu del transport per carretera i l'ús d'aquest combinat amb el transport marítim.

Descarrega el paper aquí

La gestió del capital intel.lectual a les infraestructures portuàries: anàlisi dels intangibles de capital relacional als principals ports de l’Euram

Elies Seguí i Berta Manzano - 2006

L'estudi identifica els intangibles que per als ports analitzats constitueixen un conjunt de coneixement com a conseqüència del valor derivat de les relacions que mantenen amb els agents de mercat (clients,proveïdors, institucions, etc.) i amb la societat en general (capital relacional).

Descarrega el paper aquí

Economies externes i ciutat del coneixement a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

Daniel Sánchez Serra - 2006

L'estudi, en primer lloc, aporta evidència aplicada sobre l’economia del coneixement a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. En segon lloc, centra l’estudi sobre les Àrees Metropolitanes, unitats territorials encara poc utilitzades a l'Estat espanyol.

Descarrega el paper aquí

Mobilitat habitual per treball: una anàlisi comparativa entre les regiones de l’Arc Mediterràni dins de l’Estat espanyol a partir del cens de 2001

Antonio José Medina Cruz - 2006

Estudi del fenomen de la mobilitat habitual per treball a les regions de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani dins l’Estat Espanyol.

Descarrega el paper aquí

Newsletter Euram

Recull setmanal d’anàlisi econòmica, empresarial i territorial de l’Euram. Dades, gràfics, i agenda de les activitats als principals punts d’interès de la informació comarcal i metropolitana de l’Arc Mediterrani

Subscripció