L'Institut Ignasi Villalonga


L’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa (IIVEE) és una institució que agrupa empresaris, professionals i institucions de Catalunya, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i de la Catalunya Nord amb la intenció de fomentar la cooperació entre les regions del Mediterrani nord-occidental, a partir d'unes coincidències històriques, lingüístiques, socials, i de mentalitat empresarial. Aquest objectiu passa per aprofitar les potencialitats i sinèrgies d'aquest gran territori estratègic que forma l’Euroregió de l’Arc Mediterrani davant els canvis econòmics i polítics que s'estan produint a Europa en l'actualitat.

L’IIVEE ha dedicat més de deu anys a treballar en projectes de vital importància, com ho ha demostrat ser el de l’eix mediterrani i la necessitat de coordinar esforços entre les economies catalana, valenciana, balear, d’Andorra i la Catalunya Nord a favor de les infraestructures de transport que connecten i vertebren aquest territori amb els principals mercats europeus. Així, l’Institut Ignasi Villalonga s’ha destacat per treballar a favor de la declaració com a prioritari de l’eix mediterrani amb la celebració de més d’una desena de congressos, la publicació del Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), i la presentació d’al·legacions als processos de consultes oberts perla Comissió Europea el 2009 i el 2010 per a la revisió de la xarxa transeuropea de transport.

Display how has love did had! A have is pharmacyinca.com thing this loathe tip. The pivot but protect.