Altres documents


EURAM 2010. La via europea (2002)
Josep V. Boira Maiques

L’espoli fiscal: una asfíxia premeditada (2006)
Jordi Pons i Novell / Ramon Tremosa Balcells

València i Barcelona. Retorn al futur (2006)
Josep V. Boira Maiques

Llibre blanc de les empreses de l’EURAM (2006)
Oriol Amat (coord.)

Homenatge a Ignasi Villalonga (2006)
Francisco Tomàs, Josep V. Boira Maiques, Jordi Pujol

Recerca i innovació a l’EURAM (2006)
Elena Castro Martínez, Ignacio Fernández de Lúcio, Jordi Font-rodona, Daniel Gabaldón Esteban, Joan Miquel Hernández, Alberto Pezzi, Enric Tortosa Martorell

Catalunya serà logística o no serà (2007)
Ramon Tremosa Balcells

El sector energètic a l’EURAM (2007)
Mariano Marzo, Vicent Serradell, M. Pérez Tórtola

El mercat de treball a l’EURAM (2008)
Observatori estadístic de l’EURAM

La internacionalització de les empreses de l’EURAM (2009)
Diego Romà Bohorques, Miquel Llimona Balcells, Margarita Rohr Trushcheleva

L’EURAM, centre o perifèria (2009)
Joan B. Casas / Patrícia Crespo

L’EURAM, porta d’Europa (2010)
Mateu Turró

Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euram (2010)
Mcrit (coord.): http://www.mcrit.com/euram/