El finançament alternatiu, un mercat incipient que millora l’economia


07/05/2015 | Sandra Font, cap de Finançament internacional i alternatiu d'Acció

Finançar una empresa o projecte empresarial sense recórrer al crèdit bancari és una possibilitat real que, per exemple, al Regne Unit i els Estats Units ja apliquen la majoria d’empreses. Segons algunes estadístiques, a ambdós països la quota de finançament no bancari que utilitzen les seves pimes està per sobre el 70%. A Alemanya i França aquest percentatge se situa al voltant del 50%, mentre que a l’Estat espanyol està per sota del 20%.

Per explicar aquest concepte econòmic relativament nou i vinculat al context de crisi econòmica, ACCIÓ convoca una jornada el 14 de maig de 2015 a Mataró. L’objectiu és “clarificar les passes que ha de fer una empresa abans de sol·licitar finançament, posar en evidència que hi ha fórmules més enllà del banc i explicar com funcionen aquests instruments alternatius”, en paraules de Sandra Font, cap de Finançament Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ. Així mateix, es farà referència al Catàleg de Finançament Alternatiu 2015, en versió digital i editat en català i anglès, que serà públic el 21 de maig de 2015 i que compta amb 85 proveïdors de capital i deute. El número de proveïdors del Catàleg de Finançament Alternatiu 2014 va ser de 54.

L’alternativa per finançar una empresa amb capital sense intermediació de la banca es pot fer a través d’equity crowdfunding –finançament col·lectiu d’inversió–, business angels –àngels inversors–, venture capital –fons de capital risc–, private equity  –fons d’inversió– i Mercat alternatiu borsari. En el cas del deute, es pot formular finançament mitjançant el crowdlending –finançament col·lectiu de préstec–, invoice trading –finançament garantit de factures–, préstecs participatius i Mercat alternatiu de renda fixa, MARF.

Qualsevol empresa es pot beneficiar d’aquest sistema, si bé la variant de finançament que li encaixarà millor depèn del moment en què es trobi i de com es trobi. “Des d’ACCIÓ el primer que s’aconsella és determinar si s’està en fase llavor, arrencada o expansió”, explica Sandra Font, “i quina és la situació econòmica-financera i de capital per estudiar el tipus de finançament que més convé”. ACCIÓ ofereix un servei gratuït d’assessorament al respecte, ja que a Catalunya el crèdit bancari encara pateix certes restriccions i el finançament alternatiu és incipient.

Lluny d’impactar contra la banca, aquesta nova manera de finançament empresarial es complementa amb la bancària. “Des d’ACCIÓ recomanem a les empreses catalanes una bona planificació financera per determinar el mix més òptim, ja sigui bancari, alternatiu o els dos sistemes junts”, apunta Sandra Font.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Response to “El finançament alternatiu, un mercat incipient que millora l’economia”

  1. EllDilt

    Cephalexin Alcohol Keflex For Bv Xenical Vente Ligne buy cialis online Cialis And Glaucoma Amoxicillin Bp


Sobre l'autor

Sandra Font és cap de Finançament internacional i alternatiu d'Acció.