“El lloguer turístic ha d’estar permès en pisos ja existents, posant-se un límit de places a partir de l’actual realitat”


15/12/2017 | Joan Miralles Plantalamor, President d'Aptur Balears

– Des de la delegació de Balears de Fevitur, quina és la necessitat de regular l’habitatge d’ús turístic?

El lloguer turístic és tan antic com el mateix turisme però fins fa relativament poc, no existien plataformes com Airbnb o Homeaway que permetessin posar en contacte oferta i demanda amb simplicitat i garanties de cobrament, revolucionant-se en un temps rècord el mercat turístic. La llei del turisme de les Balears de 2012 (Llei Delgado) ja preveia la comercialització de vivendes d’ús turístic en habitatges unifamiliars però quedaven exclosos els habitatges plurifamiliars, molts dels quals paradoxalment havien estat construïts de bon principi per ser habitatges turístics (litoral sobretot).

A la pràctica, el que feia la gent era comercialitzar els pisos a través de la LAU creant-se una situació de Limbo legal per la qual el que era il·legal era posar un anunci a canals de comercialització turística  sense que es definira què s’entenia per això. Aquesta situació era negativa per a tothom, ja que suposava un greuge tant pels qui tenien pisos (no podien llogar amb garanties perquè el marc legal era difós) com per a la resta d’allotjaments, que per estar degudament regulats havien de fer front a majors despeses perdent competitivitat: no bonificació per a llogar, pagament de l’ecotaxa, impost de fems més elevat etc. Abans de les eleccions tots els partits d’esquerra abanderaren la defensa del lloguer turístic com a model democratitzador dels beneficis del turisme i  es comprometeren a permetre la regulació de l’oferta que fins aleshores es trobava en un Limbo legal. A la pràctica, si bé es cert que amb la nova llei ha obert la porta a la regulació dels apartaments, ha posat tants impediments que fan que sigui molt complicat donar-se d’alta.

– Quines condicions considera Aptur a l’hora d’arribar a un acord amb l’Ajuntament?

En el cas de Palma el problema és doble. Com que la nova llei preveu una zonificació que diga on es pot i on no es pot fer lloguer turístic, és molt probable que l’Ajuntament pose totes les limitacions possibles per a que el lloguer turístic a la ciutat no estigui permès més que en aquells casos en que el turista s’allotja en la primera residència del propietari. Des d’APTUR el que proposem és que es permitisca el lloguer turístic en aquells pisos ja existents posant-se un límit de places a partir de l’actual realitat. A més, ens agradaria que les places que es donen de baixa vagin a una bossa específica de lloguer turístic que permeti una rotació. No en va, moltes persones fan lloguer turístic uns quants anys per motius econòmics i en quan la seva situació millora deixen de fer-ho per multitud de factors: perquè un dels fills vol ocupar el pis, perquè volen poder gaudir de l’apartament com a segona residència, perquè troben un bon llogater i prefereixen llogar a llarg termini i simplificar gestions, etc.

18 Responses to ““El lloguer turístic ha d’estar permès en pisos ja existents, posant-se un límit de places a partir de l’actual realitat””

  1. EllDilt

    Amoxicillin Treatment Tadapox Review cialis 5mg best price Progesterone Real Overseas Zithromax Dosage Pneumonia

  2. voibia

    cheap viagra next day ship
    buy viagra


Sobre l'autor

Joan Miralles Plantalamor, President d'Aptur Balears